Fietsplan

De fiets in de WKR: hoe zit het nu precies?

29 November 2010

Tijdens het debat in de Tweede Kamer over het Belastingplan 2011 is het duidelijk geworden hoe de fiets in de werkkostenregeling (WKR) ingepast wordt.

Aanschaf van de fiets

De huidige fietsregeling vervalt onder de WKR. Daarvoor in de plaats kan de werkgever zonder beperkingen een fiets vergoeden of verstrekken binnen de forfaitaire ruimte van 1,4 procent van de loonsom. Er worden geen nadere eisen gesteld aan de fiets. Het mag ook een elektrische fiets of scooter zijn. Daarnaast kan een werkgever zelf bijvoorbeeld de frequentie van verstrekken, de hoogte van de aanschaf, het type fiets of de aard van het gebruik bepalen.

Cafetariasysteem

Binnen de WKR blijft de mogelijkheid bestaan om via de cafetariaregeling, de aanschaf van de fiets (verzekering en Nationale Fietsbon) te verrekenen met de brutoloonbestanddelen van werknemers. Daarmee geniet de werkgever het voordeel van verlaging van de sociale werkgeverslasten. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de kosten voor kerspakketten en bedrijfsuitjes. Deze kosten zijn niet te verrekenen met het brutoloon van de medewerker en komen niet in aanmerking voor (tijdelijke) verlaging van het brutoloon.

Reiskostenvergoeding

De vrijstelling voor het gebruik van de fiets voor zakelijke reizen (waaronder het woon-werkverkeer) van € 0,19 per afgelegde kilometer blijft als afzonderlijke vrijstelling onder de WKR in stand.

Niet voldoende forfaitaire ruimte?

Het kan natuurlijk zijn dat uw forfaitaire ruimte van 1,4% niet voldoende is om voor meerdere medewerkers een fiets aan te schaffen. Binnen de WKR bestaat de optie om de niet uitgekeerde reiskosten te gebruiken voor het aflossen van een renteloze personeelslening, waarmee een fiets kan worden aangeschaft. Op deze manier blijft de forfaitaire ruimte ongemoeid. De aanschaf van de fiets kunt u wel blijven verrekenen met brutoloonbestanddelen. Naast deze mogelijkheid bestaan er nog meer mogelijkheden om uw medewerkers een ‘fiets van de zaak’ te blijven aanbieden, bijvoorbeeld door middel van een leaseconstructie. Het Nationale Fietsplan wordt – ook binnen de WKR – volledige afgestemd op uw wensen en mogelijkheden.

Wilt u ook gebruik maken van de "fiets van de zaak" regeling, dan kunt u bij ons terecht.

Wij zijn o.a. aangesloten bij:

Nationale Fietsprojecten en Bedrijfsfietsen Nederland